Styrelse

Liljeholmens folkhögskolas styrelse

Lars Newman, tf ordförande, lars.e.newman@gmail.com

Lars Uhlin, vice ordförande

Carin Olsson

Hanna Andersson

Urban Arvidsson

Elisabeth Landerholm

Jaan Israelsson

Susanne Olofsson

Annika Wilzén

Petra Hallqvist, rektor

Jonas Ottosson, representant för lärare

Clas Vårdstedt, representant för personalen

Mikaela Lundh, suppleant representant för personalen

Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen

Sara Martinsson, adjungerad från skolledningen