Personal

Thomas Edetun

Thomas undervisar i måleri och konstorientering. Han är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm. Han arbetar företrädelsevis med måleri. Thomas har haft utställningar i och utanför Sverige. Genomfört ett antal konstnärliga offentliga gestaltningar. ”Mitt måleri rör sig från det abstrakta till det föreställande. Inspirerat av konsthistoria och nutid. Personliga referenser, infall och hugskott blandas med medveten tanke och planering.” Thomas har erfarenhet som intendent och museitekniker på konstmuseum. Intresserad av måleri tekniska frågor, både historiska och nutida.

Kontaktuppgifter

E-post: thomas.edetun@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 070-8837478

Thomas Edetun