Kostnader & CSN

Leva & bo

Kostnader VT23

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för boende, mat och övrig service beroende på var du studerar och om du väljer att bo på skolan eller inte. 

Kostnader för dig som inte bor på skolan

Rimforsa

Om du studerar på skolan i Rimforsa men inte bor där betalar du 410 kr/vecka. Avgiften gäller för förmiddagskaffe, lunch, kopiering av skolmaterial, olycksfallsförsäkring och merkostnad vid vissa fester.

Linköping

Om du studerar vid filialen i Linköping är terminsavgiften är 500 kr. I det ingår litteratur, kopieringsavgift, vissa måltider och försäkring. Dessutom finns möjlighet att hyra en bärbar dator för 500 kr/termin. Det är obligatoriskt att ha en dator under utbildningen, så vill du inte hyra så behöver du ta med en egen.

Kostnader för dig som bor på skolan i Rimforsa

Måltider

Måndag till torsdag serveras frukost, förmiddagskaffe, lunch och kvällsmat. Fredag serveras frukost, förmiddagskaffe och lunch. Månadskostnaden baserat på 22 kostdagar blir 3081 kr/månad.

Allmän service

Olycksfallsförsäkring, kopiering av skolmaterial och merkostnader vid viss fester blir 91 kr/ månad.

Boende

Du bor i möblerat rum med tillgång till kök/pentry och dagrum. Dusch och toalett finns på rummet eller i korridoren. Alla kostnader för el, tv, köksutrustning, möbler, värme, vatten och Wi-Fi ingår i kostnaden. Rummets storlek och standard påverkar priset. Man kan inte bo på skolan utan att betala för mat och service. Nedan ser du vad månadskostnaden för de olika boendena är.

Boende (Månadshyra / Månadskostnad för hyra, kost & service)

Evagården nedre, dusch & wc 2788 / 5961 kr
Evagården mellan, dusch & wc 2903 / 6075 kr
Evagården, övre 2195 / 5368 kr
Evagården lägenheter 2487 / 5659 kr
Grindstugan 2487 / 5659 kr
Norrgården övre 2091 / 5264 kr
Norrgården nedre 2195 / 5368 kr
Rosen 2091 / 5264 kr
Västergården 2487 / 5659 kr

CSN & Studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder. Har du fyllt 20 år kan du söka studiemedel och om du är under 20 år kan du få studiehjälp.

Du som är under 20 år – studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna under studietiden. Däremot får man inget studielån. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.

Du som fyllt 20 år – studiemedel

Fr o m hösten det år man fyller 20 år kan man få studiemedel dvs. studielån och studiebidrag. I vissa fall kan man få en högre  bidragsdel men då sänks i gengäld lånedelen. Man kan få tilläggsbidrag om man har barn, tilläggslån om man har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Här kan du läsa mer om studiemedel.

Ansökan

Är du under 20 år behöver du inte ansöka om studiestöd. Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg söks hos CSN, blankett kommer från skolan. Studiemedel ska däremot sökas. Det gör du via CSN:s hemsida.

Här kan du se en film som beskriver Studiehjälp och Studiestöd.