Hjälp & stöd

Leva & bo

På skolan har vi resursfunktioner på olika sätt som är till för dig som studerande. Här nedan ser du några viktiga och hur du kontaktar dem.

Internatföreståndare

Karin Lundgren ansvarar för boendet på Liljeholmen. Hon träffar de som bor i de olika husen regelbundet för att kolla hur det går och för att informera om saker och ting.

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Mattias Hjertton är den som du kan kontakta när det gäller dina vidare studier. Han har koll generellt på utbildningar, högskoleprov och sådana saker. Gäller din fråga mer specifika saker så är det ofta bättre att du kontaktar någon lärare på din kurs.

Kurator

Vi har två personer som arbetar som kuratorer, Birgitta Lundborg och Annika Lager Watrous. En kurator har tystnadsplikt. Dra dig inte för att kontakta kuratorerna för att prata, det är ofta mycket bättre att få en tidig kontakt än att gå och bära sina tankar och problem för sig själv. Kontakta kuratorerna via kurator@liljeholmen.nu eller via sms till 0738-18 68 21

Skolpastor

Fredrik Lindé ansvarar för andakter, nattvardsfirande och organiserar också de frivilliga bönegrupperna som finns på skolan. Skolpastorn finns om du vill prata om frågor om tro och livet.

Bibliotek

I centrum av skolbyggnaden som vi kallar Forum finns skolans bibliotek. Vår förhoppning är att biblioteket skall vara ett naturligt centrum i Forum men även ett centrum för dina studier.

I biblioteket kan du givetvis låna böcker men också läsa tidningar och tidskrifter. Det finns enskilda studieplatser och platser där du kan jobba med grupparbeten. Har du frågor eller synpunkter är det Sofia Cedvén du ska kontakta.