Fler deltagarberättelser

Ylwa Helldin Grebäck

Jag hörde talas om skolan av en lärare och den här utbildningen passade det jag behövde just nu. Det är inte så mycket föreläsningar utan undervisning i samtalsform. Man får jobba med uppgifter i egen takt på resurstiden. Jag tycker det är bra att man får välja sina egna utmaningar här.

Det är fin gemenskap också och man får träffa människor från olika delar av livet.

Ylwa Allmän kurs