Fler deltagarberättelser

Theodor Thörewik

Vad är det allra bästa med den inriktning du gått på Liljeholmen?

Det absolut bästa med att gå Ensemblemusiker på Liljeholmen är att man verkligen får fokusera på att spela med andra. Man utvecklas otroligt mycket av all den speltid man får och tillsammans jobbar man verkligen ihop sig till en grupp. Eftersom att vi har såpass mycket rep själva får man ta mycket eget ansvar, vilket gör att vi utvecklar en kultur där vi pratar med varandra och agerar på ett professionellt sätt i replokalerna. Detta gör också att man blir väldigt tajta, både i ensemblespelet men också som vänner.

Hur skulle du beskriva lärarna på musiklinjen?

Lärarna är oerhört kunniga och har mycket erfarenhet av lärande. Man kan få mycket feedback på det man jobbar med för stunden, och många av lärarna är också bra på att se individerna som de jobbar med, vilket gör att man får en bekväm relation med de flesta av dem. Detta gör också att lärarna inte bara blir lärare, utan även några man kan vända sig till och prata med.

Vad skulle du säga är unikt med musiklinjen på Liljeholmen?

Det jag tycker är väldigt unikt och speciellt är att vi har så många olika inriktningar på musiklinjen här. Många andra skolor har kanske en eller två musiklinjer, men vi har fyra stycken som alla skiljer sig ganska mycket från varandra. Detta gör att alla elever är väldigt olika i sitt musicerande, vilket leder till att man kan lära dig jättemycket av varandra. Projekt och dylikt blir också väldigt enkla att genomföra då det alltid finns folk som vill hjälpa till med det man själv tycker är svårt, på samma sätt som att man själv kan få vara till hjälp för någon annan. Eftersom att det finns så många inriktningar blir man också inspirerad av varandra att testa nya saker, som kanske egentligen är utanför ens bekvämlighetszon, vilket gör att man också utvecklas mer i sitt musicerande.

Hur är övningsrummen och utrustningen på Liljeholmen?

Övningsrummen och utrustningen på Liljeholmen är bra, ändamålsenliga och välfungerande. Allting man behöver finns här, och det som inte finns är sällan svårt att fixa fram. Vi har övningsrum som alltid är tillhands, och eftersom att vi också har tillgång till alla lokaler dygnet runt kan man även använda större lektionssalar i sitt övande. I våra egna salar (ensemblesalarna i mitt fall) finns det också en stark hemmakänsla där man kan få vara med och bygga en trevlig miljö!

För vem passar Musiklinjen alt. din inriktning på Liljeholmen?

Musiklinjen på Liljeholmen passar de flesta! Det är högt i tak vilket gör att man kan vara bombsäker eller totalt osäker på vad man vill göra med sin musik, och ändå känna sig hemma. Det är positivt att vara beredd på att testa nya saker och inte vara rädd för att kasta sig ut i det som är lite obekvämt. Ska man gå ensemblemusiker bör man också vara taggad på att ens stora fokus kommer vara att spela med andra. Det är vad vi gör hela dagarna, så man ska nog känna att det är ens huvudfokus för att trivas!

På vilket sätt har du utvecklats i ditt låtskrivande/musicerande/producerande på Liljeholmen?

Jag har utvecklats på många sätt! Min egna förmåga på mitt huvudinstrument har utvecklats i och med all tid som finns för övning, där man märker att det kan hända oerhört mycket på ett år. Jag känner också att jag har utvecklats i ensemblesalen som bandmedlem, där man verkligen blir utmanad att hantera alla sorters situationer, vilket gör att man lär sig så mycket om andra människor och vilken roll man kan spela i en konstellation. Min breda musikaliska kunskap har också utvecklats i och med att vi har så pass mycket teori och kör, som är något helt annat än ensemblerepen. Där får man utveckla förmågor som man sen kan ta med sig i sitt eget musicerande.

Theodor Thörewik Musiklinjen 22-23
Theodor Thörewik, Ensemblemusiker, 2022-2023