Fler deltagarberättelser

Olivia Nordh

Olivia Nordh läser naturvetenskapligt kandidatprogram i miljövetenskap i Lund.

Varför valde du den utbildningen?

Min tanke är att ha en fortsatt utbildning i något annat än konst, och få hålla på med mitt skapande ifred, på egna villkor.

Trivs du med ditt val?

Jag trivs överlag ganska bra. Vägval är svårt! För mig var det viktigt att våga ta ett steg. Så jag provar en väg nu, och huruvida den omformas längs vägen eller ej, vet jag inte riktigt.

Vad fick du med dig från Liljeholmen konstskola?

På konstskolan fick jag ett självförtroende i att skapa i större sammanhang, en tro på mina egna idéer och min egen process. Jag utvecklades både tekniskt och kreativt, men fick framförallt en känsla för mitt individuella uttryck.

Jag hade innan också mest målat ”platt”. Nu ser jag ett syfte i att försöka vidga min egen syn på skapandet och hitta nya dimensioner, mycket tack vare mitt projektarbete andra året. Men min totala utveckling tror jag främst beror på det varma öppna klimatet på konstskolan. Man har så tydligt en plats precis som man är. Med vänner och kompetenta lärare som alltid ser en – i konsten och som människa. Det har gjort gott för min självbild och det kommer jag alltid ha med mig.

Följ gärna Olivia på Instagram: @olivianordh.art

Olivia Nordh Konst & Designskolan