Fler deltagarberättelser

Susanne Olsson - Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Vad bär du med dig från kursen?

Jag utmanades i att vara fullt närvarande i samtalen, men att även kunna droppa och släppa det man pratat om sedan, för att sedan kunna ta upp det igen. Detta är en viktig kunskap för att kunna ta personerna man pratar med på allvar och visa att de är viktiga och samtidigt som hjälpare kunna orka i längden.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Det gjorde den och jag gillar balansen mellan det praktiska och det teoretiska. Vi fick också med oss bra bilder och förklaringsmodeller som är lätta att komma ihåg. Undervisningen var varierad och stimulerade olika sinnen.

Vi fick även många bra gruppdiskussioner. Eftersom vi kursdeltagare kommer från helt olika sammanhang fanns det mycket erfarenhet och kunskap att utbyta.

Fick du några nya kunskaper?

Jag uppskattar förklaringen av skillnaden mellan sympati och empati. Det är en hjälp att vara medveten om det för att inte uppslukas. Tror även att det är viktigt att lära ungdomarna detta då de lätt på ett felaktigt sätt fastnar i sympati.

Passar kursen för dem som jobbar i Svenska kyrkan?

Ja, det gör den men den passar egentligen för alla som jobbar med människor. Eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd är detta en allmän kunskap som alla behöver. Eftersom jag jobbar mycket mot skolan vill jag även utmana fler lärare att gå denna kurs!

Jag tror även att man kan se kursen ur ett miljöperspektiv. Den inre miljön är lika viktig som den yttre och därför behövs denna kurs.

Susanne Olsson
Susanne Olsson.