Fler deltagarberättelser

Hugo Oskarsson

Efter Liljeholmen Folkhögskola läste Hugo visare på arkitektutbildningen på Lunds tekniska högskola.

Vad tror du kommer rita för slags hus efter din arkitektutbildning Hugo?

Drömscenariot efter min utbildning är att skapa en vackrare värld med högre estetiskt värde, där människor trivs. Att kunna rita vackra hus och lägenheter där alla kan bo, alltså inga lyxprojekt. Att få chansen att omprogrammera gamla byggnader till något vackert och intressant.

Har du med dig något nyttigt från Liljeholmens konstskola?

På Liljeholmen fick jag chansen att utforska och utveckla mitt konstnärliga uttryck. Genom keramisk form lärde jag mig att tänka mer tredimensionellt och rumsligt och hur man skapar rörelse i form. Jag blev också bättre på att skissa och få ut mina idéer på papper, och lärde mig värdefulla saker kring komposition och färglära.

Kolla gärna in Hugo på Instagram: @hugooskarsson

Gul tekanna i keramik