Fler deltagarberättelser

Anna-Lena Hallkvist

Anna-Lena Hallkvist jobbar som pastor och utlandsarbetare.

"Själavårdskursen på Liljeholmen har gett mig en bra grund och många bra redskap i mötet med de människor som jag har runt omkring mig. Det har varit flera praktiska övningar på kurstillfällena och många bra böcker att läsa vilket jag uppskattat. Tiden under den här kursen har också inneburit att jag själv har utmanats som person och det jag själv bär med mig i min egen ryggsäck. Lärare och medstudenter har varit fantastiska bollplank i min egen inre resa under de här åren."

Anna-Lena Själavård
Anna-Lena Hallkvist.