Själavårdsutbildningen

Ansökan

Datum

Nästa kursstart sker 8 januari 2024. Ansökan till själavårdsutbildningen måste vara inskickad till oss senast 10 oktober, 2023 för att vi ska hantera din ansökan.

Rekommendationsbrev

Utöver ansökan krävs rekommendationsbrev från två olika personer. En person bör vara pastor eller ledare i din församling eller på annat sätt vara ledare i en kristen organisation du är aktiv i. Den andra personen kan även vara någon från ditt arbetsliv eller någon annan som känner dig väl.

Rekommendationsbreven ska skickas direkt till oss. Ge därför gärna ett frankerat kuvert till dina referenspersoner så kan de skicka sin rekommendation direkt till oss.

Ansök här

Klicka på knappen så öppnas en pdf som du får skriva ut och fylla i och skicka till oss med post.

Rekommendationsbrev Själavårdsutbildningen

Klicka på knappen så öppnas en pdf som du skriva ut och fylla i.